Nyheter från koncernen

maj 2, 2012 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Sandvik AB höll årsstämma i Sandviken den 2 maj.

mars 28, 2012 4:10 em CET , Pressmeddelande

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma onsdagen den 2 maj 2012 kl. 17.00 på Göransson Arena, Sätragatan 15, Sandviken.

Utskriftsversion (PDF)

feb. 15, 2012 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Valberedningen för Sandvik AB föreslår till styrelseledamöter nyval av Jürgen M Geissinger samt omval av Olof Faxander, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Anders Nyrén föreslås som styrelseordförande.

feb. 1, 2012 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Styrelsen för Sandvik AB föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för 2012 (LTI 2012) som omfattar cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen, på i allt väsentligt samma villkor som 2011 års incitamentsprogram.

nov. 1, 2011 12:00 fm CET , Pressmeddelande
sep. 12, 2011 12:00 fm CET , Pressmeddelande
maj 3, 2011 12:00 fm CET , Pressmeddelande
sep. 13, 2010 12:00 fm CET , Pressmeddelande

Vid Sandvik AB:s årsstämma den 4 maj 2010 beslutades att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande).

Gå till sida: Föregående , 1 , , 3 , 4 , 5 , 6(Denna sida) , 7 , 8 , 9 , 10 Nästa