Nyheter från koncernen

feb 15, 2012 12:00 CET , Pressmeddelande

Valberedningen för Sandvik AB föreslår till styrelseledamöter nyval av Jürgen M Geissinger samt omval av Olof Faxander, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Anders Nyrén föreslås som styrelseordförande.

feb 1, 2012 12:00 CET , Pressmeddelande

Styrelsen för Sandvik AB föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för 2012 (LTI 2012) som omfattar cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen, på i allt väsentligt samma villkor som 2011 års incitamentsprogram.

nov 1, 2011 12:00 CET , Pressmeddelande
sep 12, 2011 12:00 CET , Pressmeddelande
maj 3, 2011 12:00 CET , Pressmeddelande
sep 13, 2010 12:00 CET , Pressmeddelande

Vid Sandvik AB:s årsstämma den 4 maj 2010 beslutades att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande).

maj 4, 2010 12:00 CET , Pressmeddelande
mar 29, 2010 12:00 CET , Pressmeddelande

Gå till sida: Föregående , 1 , , 3 , 4 , 5 , 6(Denna sida) , 7 , 8 , 9 , 10 Nästa