Nyheter från koncernen

apr 28, 2016 6:47 CET , Pressmeddelande

Sandvik AB höll den 28 april 2016 årsstämma i Sandviken.

mar 21, 2016 10:30 CET , Pressmeddelande

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 17.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken.

feb 3, 2016 7:30 CET , Pressmeddelande

Valberedningen för Sandvik AB föreslår nyval av Björn Rosengren och Helena Stjernholm som styrelseledamöter samt omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Johan Molin och Lars Westerberg.

sep 21, 2015 11:00 CET , Pressmeddelande

Sandvik AB:s årsstämma antog 2012 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda.

maj 7, 2015 6:40 CET , Pressmeddelande

Sandvik AB höll den 7 maj 2015 årsstämma i Sandviken.

apr 30, 2015 6:05 CET , Pressmeddelande

Mot bakgrund av att Anders Nyrén meddelat Sandviks valberedning att han inte står till förfogande för omval som ordförande i Sandviks styrelse har valberedningen beslutat ändra det tidigare publicerade förslaget till styrelse inför årsstämman 2015.

mar 30, 2015 11:00 CET , Pressmeddelande

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 17.00 på Göransson Arena, Sätragatan 15, Sandviken.

okt 2, 2014 11:00 CET , Pressmeddelande

Sandvik AB:s årsstämma antog den 2 maj 2012 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda.

maj 13, 2014 9:15 CET , Pressmeddelande

Sandvik AB höll den 13 maj 2014 årsstämma i Sandviken.

apr 7, 2014 11:07 CET , Pressmeddelande

Aktieägarna i Sandvik AB kallas till årsstämma tisdagen den 13 maj 2014 kl. 17.00 på Göransson Arena, Sätragatan 15, Sandviken.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4(Denna sida) , 5 , 6 , 7 , , 10 Nästa