Nyheter från koncernen

feb. 2, 2017 10:10 fm CET , Pressmeddelande Regelstyrt

Valberedningen för Sandvik AB föreslår nyval av Marika Fredriksson som styrelseledamot samt omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Johan Karlström, Johan Molin, Björn Rosengren, Helena Stjernholm och Lars Westerberg. Johan Molin föreslås omväljas som styrelseordförande. Jürgen M Geissinger har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

okt. 7, 2016 9:00 fm CET , Pressmeddelande

Valberedning inför 2017 årsstämma har utsetts.

apr. 28, 2016 6:47 em CET , Pressmeddelande

Sandvik AB höll den 28 april 2016 årsstämma i Sandviken.

mars 21, 2016 10:30 fm CET , Pressmeddelande

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 17.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken.

feb. 3, 2016 7:30 fm CET , Pressmeddelande

Valberedningen för Sandvik AB föreslår nyval av Björn Rosengren och Helena Stjernholm som styrelseledamöter samt omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Johan Molin och Lars Westerberg.

sep. 21, 2015 11:00 fm CET , Pressmeddelande

Sandvik AB:s årsstämma antog 2012 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda.

maj 7, 2015 6:40 em CET , Pressmeddelande

Sandvik AB höll den 7 maj 2015 årsstämma i Sandviken.

apr. 30, 2015 6:05 fm CET , Pressmeddelande

Mot bakgrund av att Anders Nyrén meddelat Sandviks valberedning att han inte står till förfogande för omval som ordförande i Sandviks styrelse har valberedningen beslutat ändra det tidigare publicerade förslaget till styrelse inför årsstämman 2015.

mars 30, 2015 11:00 fm CET , Pressmeddelande

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 17.00 på Göransson Arena, Sätragatan 15, Sandviken.

okt. 2, 2014 11:00 fm CET , Pressmeddelande

Sandvik AB:s årsstämma antog den 2 maj 2012 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4(Denna sida) , 5 , 6 , 7 , , 10 Nästa