Nyheter från koncernen

mar 23, 2021 10:00 CET , Pressmeddelande Regelstyrt

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021.

jan 22, 2021 10:30 CET , Pressmeddelande

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Molin, Helena Stjernholm, Stefan Widing och Kai Wärn samt nyval av Andreas Nordbrandt. Johan Karlström har avböjt omval. Johan Molin föreslås omväljas som styrelseordförande.

sep 24, 2020 10:00 CET , Pressmeddelande

Sandvik AB:s årsstämma antog 2020 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda.

apr 28, 2020 4:19 CET , Nyhet

En servicelösning som hjälper kunderna att reducera sina koldioxidutsläpp genom att konvertera från fossila gasugnar till elektriska ugnar ledde till att Daniel Burton, Marcus Andersson och Ole Stadum på Kanthal tilldelades ”Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson” för 2020.

apr 28, 2020 4:17 CET , Nyhet

Utvecklingen av en ny metod för applicering av beläggningar ledde till att Dr. Dirk Stiens från Walter tilldelades ”Wilhelm Haglund-medaljen till årets produktutvecklare” 2020.

apr 28, 2020 4:15 CET , Pressmeddelande Regelstyrt

Sandvik AB höll den 28 april 2020 årsstämma i Sandviken.

Se en inspelning av koncernchefens presentation.

apr 7, 2020 1:00 CET , Pressmeddelande Regelstyrt

Sandviks styrelse har beslutat att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget och istället föreslå att årsstämman den 28 april fattar beslut om att ingen utdelning betalas ut.

mar 27, 2020 10:00 CET , Pressmeddelande Regelstyrt

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 15.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken. Inregistreringen kommer att påbörjas kl. 14.00.

jan 29, 2020 3:00 CET , Pressmeddelande Regelstyrt

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Karlström, Johan Molin och Helena Stjernholm samt nyval av Kai Wärn och Stefan Widing. Johan Molin föreslås omväljas som styrelseordförande.

sep 12, 2019 10:00 CET , Pressmeddelande

Valberedningen inför årsstämman 2020 har nu utsetts.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2(Denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 10 Nästa