Nyheter från koncernen

mars 22, 2023 10:00 fm CET , Pressmeddelande Regelstyrt

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma torsdagen den 27 april 2023.

jan. 26, 2023 9:00 fm CET , Pressmeddelande Regelstyrt

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Molin, Andreas Nordbrandt, Helena Stjernholm, Stefan Widing och Kai Wärn. Johan Molin föreslås omväljas som styrelseordförande.

sep. 16, 2022 11:00 fm CET , Pressmeddelande Regelstyrt

Valberedningen har nu utsetts.

apr. 27, 2022 7:00 em CET , Pressmeddelande

Årsstämman i Sandvik AB den 27 april beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Alleima (tidigare affärsområde Sandvik Materials Technology) till Sandviks aktieägare.

apr. 27, 2022 6:55 em CET , Pressmeddelande Regelstyrt

Sandvik AB:s årsstämma hölls den 27 april 2022 i Sandviken.

Se en inspelning av vd:s anförande

mars 23, 2022 5:00 em CET , Pressmeddelande

Sandviks styrelse har idag beslutat att föreslå en utdelning och börsnotering av Sandvik Materials Technology (SMT) för årsstämman, som äger rum den 27 april, 2022.

mars 23, 2022 5:00 em CET , Pressmeddelande Regelstyrt

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma onsdagen den 27 april 2022 kl. 16.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken. Inregistreringen till stämman börjar kl. 15.00.

jan. 27, 2022 1:00 em CET , Pressmeddelande Regelstyrt

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Molin, Andreas Nordbrandt, Helena Stjernholm, Stefan Widing och Kai Wärn. Johan Molin föreslås omväljas som styrelseordförande.

sep. 17, 2021 3:00 em CET , Pressmeddelande Regelstyrt

Valberedning inför årsstämman 2022 har nu utsetts.

apr. 30, 2021 11:40 fm CET , Nyhet

Sandvik anordnade på måndagen den 26 april ett livesänt digitalt event där koncernens vd Stefan Widing och styrelseordförande Johan Molin höll anföranden som andades framtidsoptimism och behandlade såväl bolagets utveckling under det pandemityngda fjolåret som den strategiska utvecklingen framåt.

Gå till sida: 1(Denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 10 Nästa