Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB:s årsredovisning för 2014

Sandvik AB:s årsredovisning 2014 och hållbarhetsredovising 2014 finns från och med idag tillgängliga på www.sandvik.com/sv.

Årsredovisningen har även tryckts i en mindre upplaga som kommer distribueras till aktieägare som beställt den under andra veckan i april. Årsredovisningen kan beställas på www.sandvik.com/sv

Stockholm den 30 mars 2015

Sandvik AB

Informationen är sådan som Sandvik AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2015 kl 16:00.

För ytterligare information kontakta Caroline Freudenthal, Press- and PR Manager Sandvik AB, tel. 08 456 12 93, email: caroline.freudenthal@sandvik.com eller Ann-Sofie Nordh, Vice President Investor Relations, Sandvik AB, tel.08 456 14 94, email: ann-sofie.nordh@sandvik.com

Årsredovisning 2014 (PDF-dokument, 7.4 MB)

Hållbarhetsredovisning 2014 (PDF-dokument, 4.3 MB)