Dotterbolag

Våra dotterbolag har ibland tillgång till ditt persondata för nedanstående syften.

  • Mätning och prestanda
  • Individanpassat innehåll

Du kan ge eller ta bort ditt medgivande per syfte genom att hantera cookies.

  • Sandvik Manufacturing and Machining Solutions
  • Sandvik Mining and Rock Solutions
  • Sandvik Rock Processing Solutions