Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Nya finansiella mål presenteras på Sandviks kapitalmarknadsdag

Idag på Sandviks kapitalmarknadsdag i Stockholm kommer Stefan Widing, Sandviks VD och koncernchef, och Cecilia Felton, ekonomi- och finansdirektör, att presentera Sandviks fokusområden för skiftet mot tillväxt, de viktigaste framstegen och ambitionen framåt för Sandvik-koncernen, inklusive nya finansiella mål.

Affärsområdescheferna kommer också att dela med sig av framsteg som gjorts sedan strategin presenterades på Sandviks senaste kapitalmarknadsdag i november 2020, samt redogöra för sina prioriteringar för att fortsätta leverera framgångsrikt på Sandviks strategi.

−Vi levererar på vår strategi för skiftet mot tillväxt och har tagit viktiga steg för att förbättra och stärka vår plattform för framtida tillväxt. Vi är nu redo att höja vår ambitionsnivå, säger Stefan Widing, VD och koncernchef.

Nya finansiella mål for Sandvik-koncernen

Finansiella mål

Mot bakgrund av en förstärkt och mer koncentrerad kärnverksamhet, inklusive den planerade utdelningen och börsnoteringen av affärsområdet Sandvik Materials Technology, så introducerar Sandvik nya långsiktiga mål. Målen baseras på de tre affärsområdena i Sandvik-koncernen.

TILLVÄXT

JUSTERAD EBITA INTERVALL

FINANSIELL NETTOSKULD/EBITDA

UTDELNING

7%

över en ekonomisk cykel organisk och förvärv, i fast valuta

20-22%

över en ekonomisk cykel justerat för jämförelsestörande poster

<1.5

exkluderat större förvärv

50% av vinst per aktie

över en ekonomisk cykel justerat för jämförelsestörande poster

Presentationerna från kapitalmarknadsdagen kommer att livesändas på home.sandvik från kl.13:00.

För mer information, vänligen besök: https://www.home.sandvik/en/investors/capital-markets-day/

Inspelade presentationer med tillhörande presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga på Sandviks hemsida senast den 18 maj.

Stockholm, 17 maj, 2022

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 cirka kl. 10:00 CEST.

Nya finansiella mål presenteras på Sandviks kapitalmarknadsdag (PDF)