Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik ger en uppdatering kring totala M&A-kostnader för tredje kvartalet

Sandvik kommer att redovisa transaktionskostnader uppgående till cirka 180 miljoner kronor i det tredje kvartalet som en följd av ökade M&A-aktiviteter de senaste kvartalen, vilket har lett till totalt åtta signerade eller slutförda förvärv under 2021.

Sandvik Manufacturing och Machining Solutions kommer att redovisa transaktionskostnader uppgående till cirka 160 miljoner kronor i det tredje kvartalet.

Transaktionskostnaderna om cirka 20 miljoner kronor för Sandvik Mining and Rock Solutions (SMR) är främst hänförliga till förvärvet av DSI Underground. Dessa är redan inkluderade i den sen tidigare kommunicerade utspädande effekten på SMR:s rörelsemarginal (EBIT) om 300 baspunkter för andra halvåret 2021, där utspädningen förväntas vara cirka 400 baspunkter i det tredje kvartalet och cirka 200 baspunkter i det fjärde kvartalet. Se publicering daterad 3 augusti 2021: Sandvik förvärvar DSI Underground joint ventures, Rocbolt Technologies

Transaktionskostnaderna kommer inte att redovisas som jämförelsestörande poster, och därmed påverka rapporterat och justerat rörelseresultat i Sandvik Manufacturing and Machining Solutions och Sandvik Mining and Rock Solutions.

Sandvik har accelererat förvärvstakten i år som en del i ett ökat fokus på tillväxt. Av de förvärv som Sandvik hittills signerat eller slutfört i år har fem förvärv varit inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions, två inom Sandvik Mining and Rock solutions och ett inom Sandvik Rock Processing Solutions.

Stockholm, 30 september 2021

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, presschef , tel. 070-721 10 08

Sandvik ger en uppdatering kring totala M&A-kostnader för tredje kvartalet (PDF)