Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar DSI Underground joint ventures, Rocbolt Technologies

Sandviks förvärv av DSI Underground, den ledande globala markstöds- och bergförstärkningsleverantören för tunnel- och gruvdrift slutfördes den 7 juli 2021. Förvärvet inkluderade DSIs ägarandel av fyra joint venture -bolag (“Rocbolt Technologies”) i Kina, Sydafrika, Mongoliet och Australien.

Den 3 augusti 2021, tecknade och slutförde Sandvik tre avtal att förvärva joint venture-partnern Jennmars andel av Rocbolt Technologies i Kina, Sydafrika och Mongoliet. Jennmar kommer fortsatt att vara joint venture-partner i Australien.

Rocbolt Technologies kommer att rapporteras inom divisionen Ground Support inom affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions.

För 2020 uppgick DSI Undergrounds försäljning till cirka 516 miljoner euro (exklusive de fyra joint venture-bolagen). Försäljningen för de tre joint venture-bolagen som nu kommer att konsolideras till 100% uppgick till cirka 80 miljoner euro under 2020.

Förvärvet av DSI, inklusive PPA, andra redovisningsposter relaterat till förvärvet, samt konsolidering av de tre joint venture-bolagen, kommer totalt att vara upp till 300 baspunkter utspädande på Sandvik Mining and Rock Solutions rörelsemarginal för andra halvåret 2021. Under 2022 kommer rörelsemarginalen för Sandvik Mining and Rock Solutions spädas ut med cirka 170 baspunkter.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Stockholm, 3 augusti, 2021

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.

Sandvik förvärvar DSI Underground joint ventures, Rocbolt Technologies (PDF)