Sandvik inkluderat i Dow Jones Sustainability Index 2020

Sandvik har valts ut som medlem av Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Det anses vara ett av de mest respekterade globala hållbarhetsindexen, där endast de tio procent bästa hållbara företagen i respektive bransch ingår.

Sandvik ingår i både DJSI World och DJSI Europe-indexen och fick bättre resultat än 92 procent av de företag som bedömdes i dess bransch.

"Vi ser hållbarhet som en stor affärsmöjlighet som gör våra kunder mer produktiva, kostnadseffektiva och säkra. Vår inkludering i DJSI visar att hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet", säger Stefan Widing, vd och koncernchef på Sandvik.

Förra året lanserade Sandvik fyra hållbarhetsmål för 2030 i syfte att ytterligare integrera hållbarhet i sin verksamhet. Målen behandlar ett cirkulärt samhälle, koldioxidutsläpp, människor och fair play. Sedan dess arbetar alla affärsområden och divisioner med att definiera hur man kan bidra till att uppnå målen, inom de områden som är mest väsentliga för dem.

DJSI Emblem_All Black.jpg

Om Dow Jones Sustainability Index

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) inrättades 1999. Det gör en bedömning av världens 4 500 största bolag, och är ett av världens mest välrenommerade, oberoende hållbarhetsindex. Bedömningen som görs av DJSI är mycket omfattande, och består bland annat av en detaljerad analys av praxis i verksamheten samt prestationsmått inom områden som bolagsstyrning, riskhantering, arbete mot korruption, innovation, reducering av miljöpåverkan, leverantörshantering och arbetsrätt.

Läs mer om DJSI på webbplatsen spglobal.com