Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik inkluderat i Dow Jones Sustainability Index 2020

Sandvik har valts ut som medlem av Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Det anses vara ett av de mest respekterade globala hållbarhetsindexen, där endast de tio procent bästa hållbara företagen i respektive bransch ingår.

Sandvik ingår i både DJSI World och DJSI Europe-indexen och fick bättre resultat än 92 procent av de företag som bedömdes i dess bransch.

"Vi ser hållbarhet som en stor affärsmöjlighet som gör våra kunder mer produktiva, kostnadseffektiva och säkra. Vår inkludering i DJSI visar att hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet", säger Stefan Widing, vd och koncernchef på Sandvik.

Förra året lanserade Sandvik fyra hållbarhetsmål för 2030 i syfte att ytterligare integrera hållbarhet i sin verksamhet. Målen behandlar ett cirkulärt samhälle, koldioxidutsläpp, människor och fair play. Sedan dess arbetar alla affärsområden och divisioner med att definiera hur man kan bidra till att uppnå målen, inom de områden som är mest väsentliga för dem.

DJSI Emblem_All Black.jpg