Hoppa till innehåll

Sandvik inkluderat i 2019 Dow Jones Sustainability Index

Sandvik har ännu en gång tagits med i hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability Index. Det anses vara ett av de mest prestigefyllda, globala hållbarhetsindex där endast 10 procent av de mest hållbara företagen i respektive bransch inkluderas.

– Sandviks inkluderande är ett resultat av det fantastiska arbete som görs i vår organisation för att göra hållbarhet till en naturlig del av vår affär, gällande miljö såväl som sociala och ekonomiska aspekter. Det leder till ökad produktivitet, säkerhet och effektivitet hos våra kunder, samtidigt som påverkan på miljön minskar, säger Ulrika Wedberg, chef för hållbara affärer på Sandvik.

– I år har vi introducerat fyra hållbarhetsmål för 2030 för att ytterligare integrera hållbarhet i vår verksamhet. Målen är kopplade till ett cirkulärt samhälle, reducerat koldioxidutsläpp, inga skadade personer och fair play.

Sandvik presterar bättre än 94 procent av företagen i sin industri och förbättrade sitt resultat jämfört med förra året.

Läs mer om Sandviks hållbarhetsmål

image5vrbh.png

About The Dow Jones Sustainability Index

The Dow Jones Sustainability Index (DJSI) was launched in 1999. It assesses the world’s 4,500 largest companies and is one of the most respected independent sustainability ranking indices in the world. The DJSI assessment is extensive and includes a detailed analysis of management practices and performance measures within areas such as corporate governance, risk management, anticorruption, innovation, climate change mitigation, sustainable supplier management and labor practices.

Read more about DJSI at the website spglobal.com