Sandvik inkluderat i 2019 Dow Jones Sustainability Index

Sandvik har ännu en gång tagits med i hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability Index. Det anses vara ett av de mest prestigefyllda, globala hållbarhetsindex där endast 10 procent av de mest hållbara företagen i respektive bransch inkluderas.

– Sandviks inkluderande är ett resultat av det fantastiska arbete som görs i vår organisation för att göra hållbarhet till en naturlig del av vår affär, gällande miljö såväl som sociala och ekonomiska aspekter. Det leder till ökad produktivitet, säkerhet och effektivitet hos våra kunder, samtidigt som påverkan på miljön minskar, säger Ulrika Wedberg, chef för hållbara affärer på Sandvik.

– I år har vi introducerat fyra hållbarhetsmål för 2030 för att ytterligare integrera hållbarhet i vår verksamhet. Målen är kopplade till ett cirkulärt samhälle, reducerat koldioxidutsläpp, inga skadade personer och fair play.

Sandvik presterar bättre än 94 procent av företagen i sin industri och förbättrade sitt resultat jämfört med förra året.

Läs mer om Sandviks hållbarhetsmål

image5vrbh.png

Om Dow Jones Sustainability Index

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) inrättades 1999. Det gör en bedömning av världens 4 500 största bolag, och är ett av världens mest välrenommerade, oberoende hållbarhetsindex. Bedömningen som görs av DJSI är mycket omfattande, och består bland annat av en detaljerad analys av praxis i verksamheten samt prestationsmått inom områden som bolagsstyrning, riskhantering, arbete mot korruption, innovation, reducering av miljöpåverkan, leverantörshantering och arbetsrätt.

Läs mer om DJSI på webbplatsen spglobal.com