Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Nya hållbarhetsmål för Sandvik

Hållbarhet är integrerat i Sandviks affär och vi blir alltmer våra kunders ledande partner för hållbara affärer. Sandvik tar nu nästa stora steg genom att lansera fyra ambitiösa mål för 2030.

Sandvik använder teknik och innovation för att göra skiftet som kommer att driva mer hållbara affärer. Vi förstår att världen behöver göra ett skifte till nya affärsmodeller och nya sätt att tänka som går i linje med FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet.

The_shift_s-880px.jpg– Vi ser hållbarhet som en möjlighet för innovationer och nya sätt att jobba som driver ökad effektivitet och produktivitet, öppnar upp nya marknader, stöttar våra kunder och en fortsatt långsiktig tillväxt, säger Björn Rosengren, vd och koncernchef för Sandvik.

De nya hållbarhetsmålen är inriktade på fyra områden; cirkularitet, klimat, säkerhet och fair play. Läs mer om hållbarhetsmålen i sektionen för hållbara affärer

Vi har definierat ett antal möjliggörare som kommer att hjälpa oss att driva förändringen. Vi kommer exempelvis att integrera målen i system för performance management och incitamentsprogram. Vi kommer även att starta ett program för idéer kopplat till hållbarhet och använda oss av kraften i en effektiv och verkningsfull styrning för att hålla fokus på målen inom alla affärsområden.

– Vi behöver alla våra medarbetares hängivenhet och engagemang om vi ska nå dessa utmanande mål. Sandvik kommer att jobba med innovation för en hållbar framtid som vi alla ska kunna känna stolthet över och som kommer att innebära nya möjligheter både för oss och våra kunder. Jag är förvissad om att vi tillsammans kommer att lyckas, säger Ulrika Wedberg, hållbarhetschef på Sandvik.