Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB Årsredovisning 2016

Sandvik AB:s årsredovisning 2016, inklusive hållbarhetsrapport, finns från och med idag tillgänglig på vår webbplats home.sandvik

Årsredovisningen har även tryckts i en mindre upplaga och kommer att distribueras till de aktieägare som beställt den. Årsredovisningen kan beställas på home.sandvik.

Stockholm den 20 mars 2017

Sandvik AB

Denna information är sådan som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2017 kl 14:30.

För ytterligare information kontakta
Pär Altan, chef för extern kommunikation, Sandvik AB,
tel. 070 616 2024,
email: par.altan@sandvik.com eller
Ann-Sofie Nordh, chef för investerar-relationer, Sandvik AB,
tel.08 456 1494,
email: ann-sofie.nordh@sandvik.com

Sandvik AB Årsredovisning 2016 (PDF-dokument, 8.6 MB)