Sandvik AB:s årsredovisning för 2010

Sandvik AB publicerar idag Årsredovisning för 2010 på www.sandvik.se.

Utskriftsversion (PDF-dokument, 1.5 MB)

Årsredovisningen omfattar den finansiella redovisningen, d v s förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter etc. och är tryckt i en mindre upplaga för aktieägare som beställt denna.

Sandviken den 5 april 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)