Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2006

VD's kommentar:

"Den starka globala efterfrågan på Sandviks produkter fortsatte under fjärde kvartalet. Ökad volym och hög intern effektivitet bidrog till förbättrat resultat", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.

"Därigenom blev 2006 ytterligare ett mycket framgångsrikt år för Sandvik. Faktureringen uppgick till 72,3 miljarder och resultatet efter finansnetto ökade med 26 % till 11,1 miljarder. Genom fortsatta satsningar på forskning och utveckling i kombination med ett antal strategiska förvärv under året har vi en solid grund för fortsatt lönsam tillväxt.

Mot bakgrund av Sandviks starka utveckling de senaste åren, och bedömningar om bolagets styrka och positionering inför framtiden, har styrelsen beslutat om nya finansiella mål. Vidare föreslås årsstämman att besluta om en extra utskiftning på 3,6miljarder dvs en total utskiftning på cirka 7,5 miljarder."