Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik aktiebolags årsstämma 2006

Sandvik AB:s årsstämma i Sandviken den 2 maj beslutade om utdelning av 13:50 kronor per aktie för år 2005.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till fredagen den 5 maj. Utdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg onsdagen den 10 maj.

Advokat Sven Unger valdes till ordförande för stämman. Anders Nyrén redogjorde för styrelsens roll och arbete, för revisionsutskottets arbete samt för ersättningsutskottets arbete. Carl-Olof By redogjorde för valberedningens arbete.

Lars Pettersson, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2005 och utvecklingen under det första kvartalet i år. Han redogjorde för koncernens affärsidé och framtida utveckling. Med en stark produktportfölj och fokuserade FoU-satsningar är Sandvik väl rustat att erbjuda högt kundvärde till en global kundbas och har goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. Koncernens finansiella styrka gör det också möjligt att både föra en generös utdelningspolitik och en offensiv investeringsstrategi.

(Anförandet publiceras i sin helhet som PDF här(PDF-dokument, 1009 kB) och kan ses som film här.)

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Georg Ehrnrooth, Clas Åke Hedström, Sigrun Hjelmquist, Egil Myklebust, Anders Nyrén samt Lars Pettersson.
Till nya styrelseledamöter valdes Fredrik Lundberg och Hanne de Mora.
Clas Åke Hedström valdes till ordförande.


Nya styrelseledamöterna Fredrik Lundberg och Hanne de Mora fanns förstås på plats vid årsstämman.

Personalorganisationerna har utsett Tomas Kärnström och Göran Lindstedt samt till suppleanter Mette Ramberg och Bo Westin.

Beslut om ändringar i bolagsordningen

Stämman beslutade att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006. Vidare beslutades att genomföra en split 5:1 med preliminär avstämningsdag den 12 juni 2006.

Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen

Stämman fattade beslutet att styrelsens förslag beträffande principer för ersättning m.m. för koncernledningen skall gälla.

Beslut om borttagande av begränsade överlåtelsevillkor

Stämman beslöt att tillåta vissa bolag inom koncernen att anpassa sina bolagsordningar avseende överlåtelsevillkor till motsvarande bestämmelser i Sandvik AB:s bolagsordning.

Beslut om valberedning

Stämman beslutade att de för bolaget kända fyra största aktieägarna skall utse en ledamot vardera och dessa samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande, skall utgöra valberedning.

Konstituerande styrelsemöte

Ett konstituerande styrelsemöte hölls efter årsstämman. Som medlemmar i revisionsutskottet utsågs Anders Nyrén, Fredrik Lundberg och Sigrun Hjelmquist . Som medlemmar i ersättningsutskottet utsågs Clas Åke Hedström, Georg Ehrnroth och Egil Myklebust.

Haglundmedaljen

Helga Holzschuh och Jörg Drobniewski från Walter inom Sandvik Tooling utsågs till årets produktutvecklare inom koncernen. De belönades för utvecklingen av en ny hårdmetallsort för bl.a. gjutjärnsbearbetning, med avsevärt högre prestanda som möjliggör förbättrad produktivitet hos kunderna.

På bilden delar Haglund-juryns ledamot P-O Eriksson ut utmärkelsen till Helga Holzschuh och Jörg Drobniewski.

Sandviken den 2 maj 2006

Sandvik AB; (publ)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.