Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB:s årsredovisning för 2005 officiell

Sandvik AB publicerar sin årsredovisning för 2005 idag, måndagen den 3 april.

Årsredovisningen finns också tillgänglig som pdf på www.sandvik.se.

Årsredovisningen omfattar den finansiella redovisningen, d v s förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter etc. och är tryckt i en mindre upplaga för aktieägare som beställt denna.

Sandviks Värld som innehåller den allmänna informationen och som distribueras till alla aktieägare finns också tillgänglig från och med idag. Den finns även som pdf på www.sandvik.se.

Sandviken den 3 april 2006

Sandvik AB; (publ)

Länk till Årsredovisningen(PDF-dokument, 410 kB)
Länk till Sandviks Värld(PDF-dokument, 1 MB)