Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2005

VD's kommentar:

"Efterfrågan i kvartalet var fortsatt stark i samtliga marknadsområden utom i EU. Resultatet efter finansnetto ökade med 26 % och marginalen uppgick till 14,5 %. Den organiska tillväxten var 16 % och gynnades främst av en stark efterfrågan inom olja/gas-, process- och gruvindustri. Aktiviteten inom allmän verkstadsindustri var hög och den ökade starkt inom flygindustrin. Koncernen erhöll i kvartalet flera stora order inom prioriterade områden som bekräftar att våra omfattande och långsiktiga satsningar på att generera kundvärde genom global närvaro och produktutveckling ger resultat", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson.