Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB

I enlighet med styrelsens förslag fattade bolagsstämman i Sandvik idag beslut om att erbjuda företagets aktieägare att lösa in aktier till ett belopp om cirka 4 miljarder kronor.

Bakgrunden till erbjudandet är företagets starka balansräkning och styrelsens strävan att bidra till ökat aktieägarvärde, vilket tidigare presenterats i samband med bokslutskommunikén för 2004.

Erbjudandet innebär i korthet:

  • För varje aktie i företaget erhålls en inlösenrätt.
  • 25 inlösenrätter ger rätt att lösa in en aktie i Sandvik.
  • För varje inlöst aktie betalar Sandvik 405 kronor.
  • Högst 500 inlösenrätter kan säljas courtagefritt.

Inlösenerbjudandet är villkorat av att en extra bolagsstämma fattar beslut om bl a nedsättning av aktiekapitalet med angivande av slutligt nedsättningsbelopp, slutligt antal aktier som inlösen omfattar och inlösenbelopp. Den extra bolagsstämman avses äga rum den 28 juni 2005.

Förutsatt att erbjudandet accepteras fullt ut, kommer Sandviks aktiekapital att sättas ned med 59,3 miljoner kronor genom inlösen av 9,9 miljoner aktier. Sandvik innehar ca 16,5 miljoner aktier i företaget och dessa omfattas ej av erbjudandet. Sandviks styrelse avser även att föreslå den extra bolagsstämman att besluta om indragning av samtliga tidigare återköpta aktier. Efter inlösen och indragning av återköpta aktier kommer aktiekapitalet att uppgå till lägst 1 423 miljoner kronor fördelat på lägst 237,2 miljoner aktier.

Inlösenerbjudandet lämnas inte till personer i länder som kräver ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Exempel på sådana länder är Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland och USA. Sandvik har givit Handelsbanken Capital Markets i uppdrag att ombesörja att de inlösenrätter som tillhör direktregistrerade aktieägare i dessa länder säljs för deras räkning.

Tidsplan för inlösenerbjudandet

  • Avstämningsdag för rätt till erhållande av inlösenrätter är den 9 maj 2005.
  • Anmälningstid för inlösen av aktier är 17 maj – 10 juni 2005.
  • Anmälningstid för courtagefri försäljning av inlösenrätter är 17 – 30 maj 2005.
  • Handel med inlösenrätter pågår 17 maj – 7 juni 2005.
  • Handel med inlösenaktier pågår 21 – 30 juni 2005.
  • Utbetalning av inlösenlikvid sker omkring den 8 juli 2005.

En informationsbroschyr rörande inlösenerbjudandet kommer att distribueras till aktieägare som den 9 maj 2005 är direktregistrerade hos VPC.
Broschyren som PDF(PDF-dokument, 228 kB)

Sandviken den 3 maj 2005

Sandvik AB; (publ)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.