Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2003