Przejdź do zawartości

Odwiedzasz teraz naszą stronę w języku polskim. Czy chciałbyś przełączyć się na naszą stronę w języku angielskim, która zawiera bardziej wyczerpujące informacje?

Nagrody za innowacje

Każdego roku Sandvik przyznaje dwie nagrody dla pracowników, aby stymulować i nagradzać znaczące wysiłki w zakresie innowacji przemysłowych. Są to Medal Haglunda i Nagroda za Innowacje firmy Sandvik.

Medal Haglunda

Medal "Wilhelm Haglund dla Twórcy Produktu Roku" jest przyznawany pracownikowi lub grupie pracowników za opracowanie produktu, który przyniósł Grupie znaczącą wartość handlową. Sam medal wykonany jest z 18-karatowego złota, a wręczenie nagrody odbywa się na dorocznym walnym zgromadzeniu Grupy. Zwycięzcy otrzymują również wyjazd studyjny i dyplom.

Dowiedz się więcej o Medalu Haglunda i zapoznaj się z listą laureatów (w języku angielskim)

Nagroda Sandvik za innowacyjność

Nagroda Sandvik za innowacyjność jest uzupełnieniem Medalu Haglunda. Jej celem jest stymulowanie i nagradzanie innowacyjnego wkładu w rozwój produktów i procesów poprzez zapewnienie szybkiej informacji zwrotnej dla pracowników. Nagroda jest przyznawana jednemu lub kilku pracownikom, którzy w ciągu roku opracowali najbardziej innowacyjny produkt lub proces. Nagroda została wprowadzona w 2003 roku i składa się z nagrody pieniężnej oraz dyplomu.

Dowiedz się więcej o Nagroda Sandvik za innowacyjność i zapoznaj się z listą laureatów (w języku angielskim)

We would like your consent

Sandvik and our vendors use cookies (and similar technologies) to collect and process personal data (such as device identifiers, IP addresses, and website interactions) for essential site functions, analyzing site performance, personalizing content, and delivering targeted ads. Some cookies are necessary and can’t be turned off, while others are used only if you consent. The consent-based cookies help us support Sandvik and individualize your website experience. You may accept or reject all such cookies by clicking the appropriate button below. You can also consent to cookies based on their purposes via the manage cookies link below. Visit our cookie privacy policy for more details on how we use cookies.