Nagrody za innowacje

Każdego roku Sandvik przyznaje dwie nagrody dla pracowników, aby stymulować i nagradzać znaczące wysiłki w zakresie innowacji przemysłowych. Są to Medal Haglunda i Nagroda za Innowacje firmy Sandvik.

Medal Haglunda

Medal "Wilhelm Haglund dla Twórcy Produktu Roku" jest przyznawany pracownikowi lub grupie pracowników za opracowanie produktu, który przyniósł Grupie znaczącą wartość handlową. Sam medal wykonany jest z 18-karatowego złota, a wręczenie nagrody odbywa się na dorocznym walnym zgromadzeniu Grupy. Zwycięzcy otrzymują również wyjazd studyjny i dyplom.
Dowiedz się więcej o Medalu Haglunda i zapoznaj się z listą laureatów (w języku angielskim)

Nagroda Sandvik za innowacyjność

Nagroda Sandvik za innowacyjność jest uzupełnieniem Medalu Haglunda. Jej celem jest stymulowanie i nagradzanie innowacyjnego wkładu w rozwój produktów i procesów poprzez zapewnienie szybkiej informacji zwrotnej dla pracowników. Nagroda jest przyznawana jednemu lub kilku pracownikom, którzy w ciągu roku opracowali najbardziej innowacyjny produkt lub proces. Nagroda została wprowadzona w 2003 roku i składa się z nagrody pieniężnej oraz dyplomu.

Ta strona jest tłumaczona przy użyciu AI (sztucznej inteligencji). Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące tłumaczenia, wyślij nam wiadomość.