Jump to content

Odwiedzasz teraz naszą stronę w języku polskim. Czy chciałbyś przełączyć się na naszą stronę w języku angielskim, która zawiera bardziej wyczerpujące informacje?

Innowacje, badania i rozwój

Nasze innowacje mają znaczący wpływ na kluczowe procesy w takich branżach, jak górnictwo, infrastruktura, przemysł lotniczy i samochodowy. Na przykład technologie Sandvik do cięcia metalu i wydobywania skał pomagają klientom zwiększać produktywność od dziesięcioleci.

Obecnie prowadzimy programy badawczo-rozwojowe w kilku obszarach. Przykładami są:

  • Automatyzacja i elektryfikacja górnictwa
  • Energooszczędne kruszenie i przesiewanie
  • Produkcja cyfrowa

Innowacje na rzecz poprawy trwałości

Aby osiągnąć nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju do roku 2030, zdefiniowaliśmy na przykład, że poprawa efektywności wykorzystania zasobów i zmniejszenie emisji CO2 powinny być częścią wszystkich projektów badawczo-rozwojowych. Stworzyliśmy także centrum pomysłów, w którym wszyscy pracownicy mogą z łatwością przedstawiać swoje pomysły i innowacje.

Nagrody za innowacje

Każdego roku Sandvik przyznaje dwie nagrody dla pracowników, aby stymulować i nagradzać znaczące wysiłki w zakresie innowacji przemysłowych. Są to Medal Haglunda i Nagroda za Innowacje firmy Sandvik.

Dowiedz się więcej o naszych nagrodach za innowacyjność