Przejdź do zawartości

Odwiedzasz teraz naszą stronę w języku polskim. Czy chciałbyś przełączyć się na naszą stronę w języku angielskim, która zawiera bardziej wyczerpujące informacje?

Innowacje, badania i rozwój

A man at a desk with a microscope and two monitors

Nasze innowacje mają znaczący wpływ na kluczowe procesy w takich branżach, jak górnictwo, infrastruktura, przemysł lotniczy i samochodowy. Na przykład technologie Sandvik do cięcia metalu i wydobywania skał pomagają klientom zwiększać produktywność od dziesięcioleci.

Obecnie prowadzimy programy badawczo-rozwojowe w kilku obszarach. Przykładami są:

  • Automatyzacja i elektryfikacja górnictwa
  • Energooszczędne kruszenie i przesiewanie
  • Produkcja cyfrowa

Innowacje na rzecz poprawy trwałości

Aby osiągnąć nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju do roku 2030, zdefiniowaliśmy na przykład, że poprawa efektywności wykorzystania zasobów i zmniejszenie emisji CO2 powinny być częścią wszystkich projektów badawczo-rozwojowych. Stworzyliśmy także centrum pomysłów, w którym wszyscy pracownicy mogą z łatwością przedstawiać swoje pomysły i innowacje.

Nagrody za innowacje

Każdego roku Sandvik przyznaje dwie nagrody dla pracowników, aby stymulować i nagradzać znaczące wysiłki w zakresie innowacji przemysłowych. Są to Medal Haglunda i Nagroda za Innowacje firmy Sandvik.

Dowiedz się więcej o naszych nagrodach za innowacyjność

We would like your consent

Sandvik and our vendors use cookies (and similar technologies) to collect and process personal data (such as device identifiers, IP addresses, and website interactions) for essential site functions, analyzing site performance, personalizing content, and delivering targeted ads. Some cookies are necessary and can’t be turned off, while others are used only if you consent. The consent-based cookies help us support Sandvik and individualize your website experience. You may accept or reject all such cookies by clicking the appropriate button below. You can also consent to cookies based on their purposes via the manage cookies link below. Visit our cookie privacy policy for more details on how we use cookies.