Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB - Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2024

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av styrelseledamöterna Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Molin, Andreas Nordbrandt, Helena Stjernholm, Stefan Widing och Kai Wärn samt nyval av Susanna Schneeberger. Jennifer Allerton har avböjt omval. Johan Molin föreslås omväljas som styrelseordförande.

Susanna Schneeberger, född 1973, är civilekonom och har en lång erfarenhet från olika exekutiva roller inom både traditionell industri och mjukvarubolag i en global miljö. Hennes gedigna erfarenhet av ansvar för sälj och marknad, strategi, företagsförvärv och digital utveckling bedöms på ett utmärkt sätt kunna stärka och komplettera befintlig kompetens i Sandviks styrelse.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman i Sandvik AB. Stämman kommer att hållas i Sandviken den 29 april 2024.

Valberedningen består av dess ordförande Fredrik Lundberg (AB Industrivärden), Daniel Kristiansson (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Lars Pettersson (Lundbergs) och Johan Molin (Sandviks styrelseordförande).

Ytterligare information kan erhållas från valberedningens ordförande.

Stockholm den 24 januari 2024

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008