Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet 2023

Fjärde kvartalet 2023

Ett bra avslut på året

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 30 062 miljoner kronor (30 751)
 • Orderingång, i fast valuta, minskade med 2 %
 • Intäkter 31 816 miljoner kronor (31 094)
 • Intäktstillväxt i fast valuta 2 %
 • Justerad EBITA 6 211 miljoner kronor (6 413)
 • Justerad EBITA-marginal 19,5 % (20,6)
 • Justerad EBIT 5 738 miljoner kronor (5 977)
 • Justerad EBIT-marginal 18,0 % (19,2)
 • Justerat resultat före skatt 5 107 miljoner kronor (5 587)
 • Periodens resultat 4 259 miljoner kronor (3 435)
 • Justerat resultat för perioden 4 047 miljoner kronor (4 041)
 • Vinst per aktie efter utspädning 3,39 kronor (2,73)
 • Justerad vinst per aktie efter utspädning 3,22 kronor (3,22)
 • Fritt operativt kassaflöde 5 463 miljoner kronor (6 226)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,50 kronor per aktie (5.00)

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 070 782 63 74 (Louise Tjeder).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 25 januari 2024 kl.10:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/se/investerare

Stockholm den 25 januari, 2024

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2024 cirka kl. 08:00.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 1.8 MB)