Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik slutför förvärvet av mjukvaruleverantören esco GmbH

Sandvik har slutfört det tidigare annonserade förvärvet av esco GmbH engineering solutions consulting, en Tysklandsbaserad leverantör av mjukvara för power skiving, en viktig teknik inom kuggbearbetning. Företaget kommer att rapporteras i Sandvik Coromant, en division inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

Esco, grundades 1993, har cirka 17 anställda och huvudkontor i Aachen, Tyskland. Under 2022 omsatte bolaget cirka 14 miljoner kronor. Påverkan på Sandviks EBITA-marginal och vinst per aktie kommer att vara begränsad.

Stockholm, 3 november 2023
Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.