Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik avser förvärva Buffalo Tungsten, en tillverkare av volframpulver

Sandvik har tecknat avtal om att förvärva USA-baserade Buffalo Tungsten, Inc. (BTI), en ledande tillverkare av volframmetallpulver och volframkarbidpulver, primärt verksam i Nordamerika. Företaget kommer att rapporteras i affärsområdessegmentet Sandvik Machining Solutions (SMS).

Med förvärvet av BTI utökar Sandvik sin närvaro på den nordamerikanska marknaden och stärker sin regionala kapacitet i värdekedjan för komponenttillverkning. Integrationen av BTI möjliggör synergier att optimera materialförsörjning och öka andelen lokalt producerat volframmetallpulver genom anläggningen i Depew, NY, USA. Detta kompletterar Sandviks existerande produktion av liknande produkter hos Wolfram, i St. Martin, Österrike.

– Med förvärvet av BTI tar vi ett viktigt steg i vår strategiska ambition att stärka vår närvaro på den nordamerikanska marknaden. BTI kommer att öka vår regionala kapacitet att tillverka volframpulver lokalt i USA, vilket kommer att stärka vår konkurrenskraft, säger Stefan Widing, Sandviks VD och koncernchef.

– Med BTI kommer vi att bättre kunna möta kundernas efterfrågan vilket ger oss stora möjligheter i Nordamerika. BTIs kontrakt på till ren vattenkraft från Niagara Power Project kommer också göra det möjligt för oss att producera volfram på ett mer hållbart sätt, säger Nadine Crauwels, chef för Sandvik Machining Solutions.

BTI, med huvudkontor i Depew, New York, grundades 1987 och har 48 medarbetare. År 2022 uppgick bolagets intäkter till cirka 333 miljoner kronor. Påverkan på Sandviks EBITA-marginal kommer att vara begränsad. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer att vara positiv. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen. Transaktionen väntas slutföras under det fjärde kvartalet 2023.

Stockholm, 26 oktober 2023
Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.