Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2023

Tredje kvartalet 2023

Stark motståndskraft i kvartalet

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 28 927 miljoner kronor (29 231)
 • Orderingång, i fast valuta, minskade med 4 %
 • Intäkter 31 476 miljoner kronor (29 267)
 • Intäktstillväxt i fast valuta 4 %
 • Justerad EBITA 6 312 miljoner kronor (5 889)
 • Justerad EBITA-marginal 20,1 % (20,1)
 • Justerad EBIT 5 815 miljoner kronor (5 519)
 • Justerad EBIT-marginal 18,5 % (18,9)
 • Justerat resultat före skatt 5 056 miljoner kronor (5 336)
 • Periodens resultat 3 900 miljoner kronor (3 396)
 • Justerat resultat för perioden 3 949 miljoner kronor (3 913)
 • Vinst per aktie efter utspädning 3,10 kronor (2,71)
 • Justerad vinst per aktie efter utspädning 3,14 kronor (3,12)
 • Fritt operativt kassaflöde 5 830 miljoner kronor (3 634)

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 070 782 63 74 (Louise Tjeder).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 23 oktober 2023 kl.13.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/se/investerare

Stockholm den 23 oktober, 2023

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2023 cirka kl. 11.30.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 1.4 MB)