Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik vinner en gruvutrustningsorder i Australien värd SEK 460 miljoner

Sandvik har erhållit en stor order från en kund i Australien avseende leverans av utrustning för gruvdrift under jord. Ordern inkluderar Toro™ TH663i-truckar, lastare av modellerna Toro™ LH517i och Toro™ LH621i samt en borrigg för ortdrivning med dubbla kontrollpaneler av modellen DD422i. Ordern är värd cirka SEK 460 miljoner och bokades i andra kvartalet 2023. Leveranserna är planerade att påbörjas under det tredje kvartalet 2023 och fortsätta in i andra kvartalet 2025.

Stockholm, 7 juli 2023

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.