Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet 2023

Andra kvartalet 2023

9:E KVARTALET I FÖLJD MED TVÅSIFFRIG INTÄKTSTILLVÄXT

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 31 660 miljoner kronor (28 740)
 • Orderingångstillväxt i fast valuta 7 %
 • Intäkter 32 243 miljoner kronor (27 050)
 • Intäktstillväxt i fast valuta 16 %
 • Justerad EBITA 6 599 miljoner kronor (5 141)
 • Justerad EBITA-marginal 20,5 % (19,0)
 • Justerad EBIT 6 109 miljoner kronor (4 794)
 • Justerad EBIT-marginal 18,9 % (17,7)
 • Justerat resultat före skatt 5 405 miljoner kronor (4 812)
 • Periodens resultat 3 326 miljoner kronor (2 627)
 • Justerat resultat för perioden 4 085 miljoner kronor (3 680)
 • Vinst per aktie efter utspädning 2,65 kronor (2,10)
 • Justerad vinst per aktie efter utspädning 3,25 kronor (2,95)
 • Fritt operativt kassaflöde 4 578 miljoner kronor (-49)

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 070 782 63 74 (Louise Tjeder) eller 072 506 60 53 (Maria Brandberg).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 19 juli 2023 kl.13.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/se/investerare

Stockholm den 19 juli, 2023

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordningoch lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2023 cirka kl. 11.30.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 2.1 MB)