Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport första kvartalet 2023

Första kvartalet 2023

FORTSATT ROBUST RESULTAT MED 18 % INTÄKTSTILLVÄXT

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 34 363 miljoner kronor (30 474)
 • Orderingångstillväxt i fast valuta 6 %
 • Intäkter 30 968 miljoner kronor (24 921)
 • Intäktstillväxt i fast valuta 18 %
 • Justerad EBITA 6 119 miljoner kronor (5 043)
 • Justerad EBITA-marginal 19,8 % (20,2)
 • Justerad EBIT 5 638 miljoner kronor (4 730)
 • Justerad EBIT-marginal 18,2 % (19,0)
 • Justerat resultat före skatt 5 109 miljoner kronor (4 431)
 • Periodens resultat 3 816 miljoner kronor (3 395)
 • Justerat resultat för perioden 3 855 miljoner kronor (3 402)
 • Vinst per aktie efter utspädning 3,04 kronor (2,70)
 • Justerad vinst per aktie efter utspädning 3,07 kronor (2,71)
 • Fritt operativt kassaflöde 3 710 miljoner kronor (2 292)

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 070 782 63 74 (Louise Tjeder) eller 072 506 60 53 (Maria Brandberg).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 21 april 2023 kl.13.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/se/investerare

Stockholm den 21 april, 2023

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2023 cirka kl. 11.30.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 1.8 MB)