Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik vinner gruvutrustningsorder i Kanada värd SEK 135 miljoner

Sandvik har erhållit en gruvutrustningsorder från det kanadensiska gruvbolaget New Gold. Ordern, som är värderad till SEK 135 miljoner, avser delvis batterielektriska fordon (BEVs).

Ordern inkluderar fyra batterielektriska Sandvik LH518B-lastare, som avses användas vid New Afton, en underjordsgruva för guld och koppar i British Columbia. New Afton-gruvan är en föregångare i att använda BEVs efter att ha testat en LH518B-lastare i sin verksamhet under mer än två år. Testerna har hjälpt New Afton att förbättra cykeltider och samtidigt reducera värme, bullernivåer och växthusgasutsläpp.

− Jag är mycket nöjd med att New Gold har valt att expandera sin flotta med batterielektrisk utrustning från Sandvik vid New Afton, efter att ha påvisat utrustningens produktivitets-, säkerhets- och hållbarhetsfördelar under en testperiod. Det här ett bevis på styrkan i våra lösningar, säger Mats Eriksson, affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions.

Stockholm, 20 januari 2023

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070-721 10 08.

Sandvik vinner gruvutrustningsorder i Kanada värd SEK 135 miljoner (PDF)