Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet 2022

Fjärde kvartalet 2022

INTÄKTSÖKNING OM 11 % OCH REKORDKVARTAL FÖR RÖRELSERESULTAT

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 30 751 miljoner kronor (26 772)
 • Orderingångstillväxt i fast valuta 3 %
 • Intäkter 31 094 miljoner kronor (25 311)
 • Intäktstillväxt i fast valuta 11 %
 • Justerad EBITA 6 413 miljoner kronor (5 043)
 • Justerad EBITA-marginal 20,6 % (19,9)
 • Justerad EBIT 5 977 miljoner kronor (4 798)
 • Justerad EBIT-marginal 19,2 % (19,0)
 • Justerat resultat före skatt 5 587 miljoner kronor (4 775)
 • Periodens resultat 3 435 miljoner kronor (3 436)
 • Justerat resultat för perioden 4 041 miljoner kronor (3 464)
 • Vinst per aktie efter utspädning 2,73 kronor (2,73)
 • Justerad vinst per aktie efter utspädning 3,22 kronor (2,75)
 • Fritt operativt kassaflöde 6 226 miljoner kronor (4 474)
 • Föreslagen utdelning per aktie 5,00 kronor (4,75)

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 070 782 63 74 (Louise Tjeder).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 20 januari 2023 kl.10.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/se/investerare

Stockholm den 20 januari 2023

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023 cirka kl. 08.00.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 2.1 MB)