Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet 2022

STARKT RESULTAT OCH GENOMFÖRANDE AV STRATEGIN

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 29 231 miljoner kronor (22 870)
 • Orderingångstillväxt i fast valuta 16 %
 • Intäkter 29 267 miljoner kronor (21 725)
 • Intäktstillväxt i fast valuta 22 %
 • Justerad EBITA 5 889 miljoner kronor (4 620)
 • Justerad EBITA-marginal 20,1 % (21,3)
 • Justerad EBIT 5 519 miljoner kronor (4 253)
 • Justerad EBIT-marginal 18,9 % (19,6)
 • Justerat resultat före skatt 5 336 miljoner kronor (4 214)
 • Periodens resultat 3 396 miljoner kronor (3 607)
 • Justerat resultat för perioden 3 913 miljoner kronor (3 637)
 • Vinst per aktie efter utspädning 2,71 kronor (2,87)
 • Justerad vinst per aktie efter utspädning 3,12 kronor (2,89)
 • Fritt operativt kassaflöde 3 634 miljoner kronor (3 758)

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 070 782 63 74 (Louise Tjeder).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 17 oktober 2022 kl.13.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/se/investerare

Stockholm den 17 oktober 2022

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2022 cirka kl. 11.30.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 1.5 MB)