Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik tecknar hållbarhetslänkad kreditfacilitet om 11 miljarder SEK

Sandvik har tecknat en revolverande kreditfacilitet om 11 miljarder SEK med en grupp bestående av 14 banker. Den femåriga faciliteten, som är länkad till bolagets hållbarhetsmål, ska användas till allmänna koncernändamål och har två förlängningsoptioner om ett år vardera. Den nya faciliteten ersätter den befintliga kreditfaciliteten på 9 miljarder SEK.

Den nya kreditfaciliteten är tydligt länkad till Sandviks hållbarhetsmål för 2030 avseende ambitionen att halvera koldioxidutsläppen med 50 %, och öka andelen avfall som kan återbrukas eller återvinnas jämfört med totala mängden avfall till mer än 90 %. De årliga nyckeltalsnivåerna är satta i linje med dessa mål och räntemarginalen för faciliteten påverkas i positiv eller negativ riktning beroende på om dessa nivåer möts.

– Hållbarhet är en grundläggande del av vår strategi och hur vi gör affärer, och den här nya kreditfaciliteten är ett viktigt steg i vårt arbete att ännu djupare integrera hållbarhet i våra verksamheter. Det är också ett bevis på vår beslutsamhet att nå våra ambitiösa hållbarhetsmål”, säger Mats W Lundberg, Hållbarhetschef på Sandvik.

SEB, Citibank och Handelsbanken har varit samordnande ”Mandated Lead Arrangers” och ”Bookrunners” för faciliteten. SEB har också varit hållbarhetskoordinator, Citibank har varit ”Documentation Agent”, och Handelsbanken har varit ”Facility Agent”.

Stockholm, 15 juni, 2022

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.

Sandvik tecknar hållbarhetslänkad kreditfacilitet om 11 miljarder SEK (PDF)