Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik implementerar strukturåtgärder för ökad strategisk motståndskraft

Sandvik ser löpande över alternativ för hur man kan minska komplexiteten och samtidigt öka konkurrenskraften, effektiviteten och flexibiliteten i organisationen för att stödja koncernens strategiska inriktning. Detta blir ännu viktigare med en aktiv agenda för förvärvad tillväxt. Sandviks senaste strukturprogram tillkännagavs 2020, och besparingarna från det är nu fullt realiserade. Sandvik har nu identifierat och beslutat att implementera nya strukturåtgärder, som bidrar till att stärka utvecklingen framåt.

De nya åtgärderna inkluderar konsolidering och nedstängning av produktionsenheter, och optimering av strukturen i försäljningsorganisationen. Åtgärderna är koncernövergripande, men med huvuddelen i Sandvik Machining Solutions.

Initiativen kommer att generera årliga besparingar på cirka 600 miljoner kronor, med full effekt förväntad under 2025. Besparingarna kommer att vara begränsade under 2022, och därefter gradvis öka. Cirka 50% av de totala besparingarna väntas ha realiserats under 2023, och cirka 90% under 2024.

”Vi söker hela tiden nya vägar som kan stödja vår strategiska agenda, och de här strukturåtgärderna kommer att göra oss mer flexibla, förbättra vår operationella effektivitet, och stärka vår plattform för fortsatt tillväxt”, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.

Kostnaderna för omstruktureringen väntas uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor, och kommer att rapporteras som kostnader av engångskaraktär inom jämförelsestörande poster.

MSEK

SMR

SMM

SRP

Common

Totalt

Kostnader

50

1.300

320

40

1.710

Besparingar

10

520

70

10

610

Av de 1,7 miljarder kronorna är cirka 400 miljoner kronor icke kassaflödespåverkande, och de återstående 1,3 miljarder kronorna är huvudsakligen relaterade till personalneddragningar om totalt cirka 580 medarbetare. Cirka 60% av de planerade kostnaderna kommer att reserveras för under 2022. Resterande del kommer att kostnadsföras under 2023, när kriterierna för att göra detta enligt IFRS är uppfyllda.

Stockholm, 17 maj, 2022

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.

Sandvik implementerar strukturåtgärder för ökad strategisk motståndskraft (PDF)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.