Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik avser förvärva den USA-baserade verktygstillverkaren Peterson Tool Company

Sandvik har tecknat ett avtal om att förvärva tillgångarna i det USA-baserade bolaget Peterson Tool Company, Inc. (“PTC”), en ledande leverantör av maskinspecifika skräddarsydda vändskärslösningar. Produkterbjudandet inkluderar specialanpassade hårdmetallvändskärför högvolymproduktion i svarvnings- och spårsvarvningsapplikationer, primärt inom verkstads- och fordonssegmenten. Bolaget kommer att redovisas i affärsenheten GWS Tool i Walter, en division inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

– Förvärvet av Peterson Tool Company är helt i linje med vår strategi för skifte mot tillväxt. Det stärker vår närvaro på den nordamerikanska marknaden och är en fortsättning på GWS starka förvärvshistorik, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.

– Jag är nöjd med att vi fortsätter exekvera på vår strategi för skifte mot tillväxt genom att utöka vårt erbjudande mot de viktiga verkstads- och fordonssegementen. Peterson Tool Company förbättrar ytterligare GWS starka position inom lösningar för skräddarsydda hårdmetallvändskär, och passar mycket väl i in i vårt affärsområde, säger Nadine Crauwels, chef för Sandvik Machining Solutions.

PTC har 73 anställda, och huvudkontoret ligger i Nashville, USA. Under 2021 uppgick bolagets försäljning till USD 9 miljoner, med en EBITA-marginal med neutral påverkan på Sandvik Manufacturing and Machining Solutions marginal. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer att vara begränsad, men svagt positiv. Förvärvet väntas slutföras under det andra eller tredje kvartalet 2022.

Stockholm, 11 maj 2022

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.

Sandvik avser förvärva den USA-baserade verktygstillverkaren Peterson Tool Company (PDF)