Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport första kvartalet 2022

Första kvartalet 2022

FEMTE KVARTALET I RAD MED TVÅSIFFRIG ORDERTILLVÄXT

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 30 474 miljoner kronor (22 206)
 • Orderingångstillväxt i fast valuta 30 %
 • Intäkter 24 921 miljoner kronor (18 528)
 • Intäktstillväxt i fast valuta 27 %
 • Justerad EBITA 5 043 miljoner kronor (3 960)
 • Justerad EBITA-marginal 20,2 % (21,4)
 • Justerad EBIT 4 730 miljoner kronor (3 859)
 • Justerad EBIT-marginal 19,0 % (20,8)
 • Justerat resultat före skatt 4 431 miljoner kronor (3 592)
 • Periodens resultat 3 395 miljoner kronor (2 885)
 • Justerat resultat för perioden 3 402 miljoner kronor (2 812)
 • Vinst per aktie efter utspädning 2,70 kronor (2,29)
 • Justerad vinst per aktie efter utspädning 2,71 kronor (2,24)
 • Fritt operativt kassaflöde 2 292 miljoner kronor (2 830)

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 070 782 63 74 (Louise Tjeder).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 20 april 2022 kl.13.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/se/investerare

Stockholm den 20 april 2022

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2022 cirka kl. 11.30.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 2 MB)