Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik utser Susanne Pahlén Åklundh till ny ledamot i SMT:s styrelse

Som tidigare kommunicerats så avser Sandviks styrelse att formellt föreslå en utdelning och börsnotering av sitt affärsområde Sandvik Materials Technology (SMT) vid en bolagsstämma, med målsättningen att slutföra noteringen i det andra eller tredje kvartalet 2022, förutsatt godkännande av Sandviks aktieägare. Börsnoteringen planeras att göras på Nasdaq Stockholm.

Den 9 november 2021 meddelades att Andreas Nordbrandt utsetts till styrelseordförande för SMT, samt att Claes Boustedt och Karl Åberg utsetts till styrelseledamöter. Den 28 januari 2022 meddelades att Kerstin Konradsson utsetts till ny styrelseledamot.

Sedan tidigare så är också SMT:s affärsområdeschef Göran Björkman ledamot i styrelsen.

Som en del av den här processen så har Sandvik nu också utsett Susanne Pahlén Åklundh till ledamot i SMT:s styrelse.

Susanne Pahlén Åklundh, född 1960, är civilingenjör i kemiteknik. Hon har omfattande internationell, operationell och kommersieill erfarenhet från en lång karriär på Alfa Laval, där hon senast var chef för Energidivisionen och medlem i koncernledningen. Hon är för närvarande styrelseledamot i Assa Abloy och styrelseordförande i Alfdex. Hon har tidigare varit styrelseledamot i Trelleborg och Nederman.

I och med utnämningen av Susanne Pahlén Åklundh så är SMT:s styrelse nu komplett.

Stockholm, 9 mars 2022

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070-721 10 08

Sandvik utser Susanne Pahlén Åklundh till ny ledamot i SMTs styrelse (PDF)