Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik ger en uppdatering kring förändringar i rapportering

Sandvik avser att göra följande förändringar redovisning och rapportering från och med 2022:

Hantering av Sandvik Materials Technology i finansiell redovisning:

Idag meddelade Sandvik att Sandviks styrelse har beslutat att till årsstämman som äger rum den 27 april, 2022, föreslå utdelning och börsnotering av Sandvik Materials Technology (SMT). Som konsekvens av detta, kommer Sandvik från och med det första kvartalet 2022 redovisa SMT som avvecklad verksamhet och tillgångar och skulder som innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5.

Justerad EBITA och valuta definitioner:

I linje med vår tillväxtstrategi, har Sandvik ökat förvärvstakten. För att förtydliga det underliggande operativa resultatet för koncernen introducerade Sandvik justerad EBITA som ett alternativt nyckeltal i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021. Från och med 2022, kommer justerad EBITA att ersätta justerad EBIT som det primära nyckeltalet för rörelseresultatet. Vidare kommer transaktionskostnader för förvärv från och med 2022 redovisas som jämförelsestörande poster.

Utöver detta, kommer Sandvik från och med det första kvartalet 2022 redovisa omvärderingseffekter av finansiella balansräkningsposter och säkringar som organiska effekter, vilka tidigare redovisades som valutaeffekter.

Stockholm, 23 mars 2022

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.

Sandvik ger en uppdatering kring förändringar i rapportering (PDF)