Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB Årsredovisning 2021

Sandvik AB:s årsredovisning 2021 finns från och med idag tillgänglig på vår webbplats https://www.annualreport.sandvik/se/2021

Årsredovisningen har tryckts i en mindre upplaga och kommer att distribueras till de aktieägare som beställt den. Årsredovisningen finns också tillgänglig och kan beställas på home.sandvik/investerare

Stockholm, 14 mars 2022
Sandvik AB

Denna information är sådan som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2022 kl 11:00.

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.

Sandvik_AR_2021_SV (PDF)

ESEF 2021(Komprimerad fil, 25.6 MB)