Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik säkrar order om 2 miljarder kronor inom gruvbrytning

Sandvik Mining and Rock Solutions har mottagit en order från BHP avseende Jansen Potash Project, som ligger i provinsen Saskatchewan, i Kanada. Avtalet har träffats efter flera års nära samarbete med BHP för att utveckla underjordsgruvutrustningen och automationslösningen.

Det totala värdet för ordern uppgår till omkring 2 miljarder kronor. Leveransperioden väntas inledas under det tredje kvartalet 2023 och sträcker sig fram till 2026. Ett ordervärde om cirka 500 miljoner kronor kommer att rapporteras i vardera av det första, andra och fjärde kvartalet 2022, samt i det andra kvartalet 2023.

Jansen-projektet har potentialen att bli den största pottaskaproducerande gruvan i världen och förväntas vara i drift i upp till 100 år, tillhandahålla en stor mängd kalium för gödsling och därigenom stödja livsmedelsproduktion. Produktionsstarten i gruvan planeras att påbörjas under 2027.

Stockholm, 16 februari, 2022

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.

Sandvik säkrar order om 2 miljarder kronor inom gruvbrytning (PDF)