Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik utser en ny ledamot i styrelsen för SMT – det nya bolaget som planeras att börsnoteras 2022

Som tidigare kommunicerats så avser Sandviks styrelse att formellt föreslå en utdelning och börsnotering av sitt affärsområde Sandvik Materials Technology (SMT) vid en bolagsstämma, med målsättningen att slutföra noteringen i det andra eller tredje kvartalet 2022, förutsatt godkännande av Sandviks aktieägare. Börsnoteringen planeras att göras på Nasdaq Stockholm.

Den 9 november 2021 meddelades att Andreas Nordbrandt utsetts till styrelseordförande för SMT, samt att Claes Boustedt och Karl Åberg utsetts till styrelseledamöter.

Som en del av den här processen så har Sandviks styrelse nu också utsett Kerstin Konradsson till ledamot i SMT:s styrelse.

Kerstin Konradsson, född 1967, är bergsingenjör. Hon har omfattande erfarenhet från metallindustrin, och har tidigare bland annat varit chef för Boliden Smelters, chef för Cast Rolls-verksamhten i Europa och Asien på Åkers, och Vice President Metallurgy på SSAB Oxelösund. Hon har också varit styrelseledamot på metallpulverföretaget Höganäs, och är för närvarande styrelseledamot på den belgiska industrimineralkoncernen Sibelco.

Ytterligare ledamöter i SMT:s styrelse kommer att utses i ett senare skede för att uppfylla de krav som ställs och för att säkerställa en lämplig styrelsesammansättning.

Stockholm, 28 januari 2022

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070-721 10 08

Sandvik utser en ny ledamot i styrelsen för SMT – det nya bolaget som planeras att börsnoteras 2022 (PDF)