Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet 2021

Fjärde kvartalet 2021

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 30 902 miljoner kronor (22 051)
 • Organisk tillväxt 23 %
 • Total orderingångstillväxt i fast valuta 36 %
 • Intäkter 29 128 miljoner kronor (22 408)
 • Organisk tillväxt 14 %
 • Total intäktstillväxt i fast valuta 26 %
 • Justerad EBITA 5 354 miljoner kronor (4 602)
 • Justerad EBITA-marginal 18,4 % (20,5)
 • EBIT 5 163 miljoner kronor (3 487)
 • EBIT-marginal 17,7 % (15,6)
 • Justerad EBIT 5 106 miljoner kronor (4 505)
 • Justerad EBIT-marginal 17,5 % (20,1)
 • Justerat resultat före skatt 5 214 miljoner kronor (4 424)
 • Periodens resultat 3 870 miljoner kronor (2 633)
 • Justerat resultat för perioden 3 841 miljoner kronor (3 358)
 • Vinst per aktie efter utspädning 3,07 kronor (2,10)
 • Justerad vinst per aktie efter utspädning 3,05 kronor (2,67)
 • Fritt operativt kassaflöde 4 604 miljoner kronor (5 941)
 • Föreslagen utdelning per aktie 4,75 SEK (4,50 + 2,00)

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 070 782 63 74 (Louise Tjeder).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 20 januari 2022 kl.10.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/se/investerare

Stockholm den 20 januari 2022

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2022 cirka kl. 08.00.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 3 MB)