Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik ger en uppdatering kring M&A-kostnader och PPA-påverkan för fjärde kvartalet

Sandvik har ökat förvärvstakten under 2021 som en del av strategin för skiftet mot tillväxt, vilket resulterat i 13 slutförda eller signerade förvärv under året. Med anledning av detta kommer Sandvik att i fjärde kvartalet redovisa transaktionskostnader om cirka 180 miljoner kronor avseende den senaste tidens annonserade förvärv, samt ökade avskrivningar relaterade till identifierade övervärden i förvärvanalyser (PPA) vilket totalt uppskattas uppgå till cirka 260 miljoner kronor.

Sandvik Manufacturing och Machining Solutions kommer att redovisa transaktionskostnader uppgående till cirka 105 miljoner kronor totalt för det fjärde kvartalet. Den totala kostnaden för avskrivningar relaterade till identifierade övervärden i förvärvanalyser (PPA) förväntas uppgå till cirka 170 miljoner kronor.

Som tidigare kommunicerat är transaktionskostnaderna för Sandvik Mining and Rock Solutions om cirka 50 miljoner kronor främst hänförliga till förvärvet av Deswik som annonserades den 2 december, 2021: Sandvik avser förvärva Deswik, det ledande mjukvaruföretaget inom gruvplanering. Totala avskrivningar relaterade till identifierade övervärden i förvärvanalyser (PPA) förväntas uppgå till omkring 90 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor är hänförliga det nyligen förvärvade DSI Underground.

Av de förvärv som Sandvik hittills signerat eller slutfört under 2021 har sju förvärv varit inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions, tre inom Sandvik Mining and Rock Solutions, ett inom Sandvik Rock Processing Solutions och två inom Sandvik Materials Technology.

Stockholm, 23 december, 2021

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070-721 10 08

Sandvik ger en uppdatering kring MA-kostnader och PPA-påverkan för fjärde kvartalet (PDF)