Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik anordnar kapitalmarknadsdag den 17 maj 2022

Den 17 maj 2022 kommer Sandvik att hålla sin kapitalmarknadsdag i Stockholm, Sverige.

Kapitalmarknadsdagen är ett tillfälle för institutionella investerare, finansanalytiker och finansiell media att få en uppdatering på Sandviks strategi och utveckling.

Presentationer kommer att hållas av VD, finanschef och affärsområdeschefer.

Det kommer i förhand kommuniceras om deltagande enbart sker digitalt eller om det även finns möjlighet att delta på plats.

Registrering och mer information kommer finnas tillgängligt på home.sandvik närmare datumet.

Stockholm, 22 december 2021

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Sofia Wiklund, investerarrelationer, tel. 070 616 2023

Sandvik anordnar kapitalmarknadsdag den 17 maj 2022 (PDF)