Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik avser förvärva amerikanska GWS Tool Group, en tillverkare av runda verktyg

Sandvik har tecknat ett avtal om att förvärva 100 % av ägarandelarna i det amerikanska bolaget GWS Tool Intermediate Holdings LLC (”GWS” eller ”Bolaget”) från dess huvudägare, L Squared Capital Partners och GWS ledning. GWS är en etablerad och snabbväxande leverantör av specialanpassade runda verktyg, och har en stor exponering mot verkstads- och flygsegmenten. Bolaget kommer att redovisas under Walter, en division inom affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

− Genom förvärvet av GWS tar vi ett viktigt steg i vår strategi för skifte mot tillväxt, där vi har en tydlig ambition för vår affär inom skärande metallbearbetning att öka marknadsandelen inom runda verktyg och stärka närvaron på den nordamerikanska marknaden, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.

GWS säljer huvudsakligen kundspecificerade produkter såsom polykristallina diamantverktyg och tappar, vilket kompletterar Walters standardutbud. GWS starka operationella närvaro i USA och leveranskapacitet förbättrar Walters värdebjudande och positionering inom tillverkning av avancerade komponenter och lättviktsmaterial, samt förbättrar och kompletterar Walters befintliga slutmarknadsexponering.

­­ − Vi är mycket nöjda att få addera GWS produktportfölj till vårt existerande erbjudande i USA och därmed kunna erbjuda enhelhetslösning för runda verktyg till våra kunder i Nordamerika. Förvärvet av GWS bidrar till en kompletterande produktionskapacitet och stärker vår position inom verkstadsindustrin och flygindustrin, samtidigt som exponeringen mot förbränningsmotorer är begränsad och endast uppgår till låga ensiffriga tal. Med sin starka position inom kundanpassade runda verktyg och starka kundfokus är GWS ett väldigt bra tillskott till Sandvik Machining Solutions, säger Nadine Crauwels, chef för Sandvik Machining Solutions.

GWS har sitt huvudkontor i Florida, USA och har cirka 490 anställda. För helåret 2021 väntas intäkterna uppgå till cirka 875 miljoner kronor proforma. GWS har haft en stark intäktstillväxt historiskt, och väntas ha en organisk tillväxttakt på höga ensiffriga tal på medellång sikt. Påverkan på Sandviks EBITA-marginal och vinst per aktie kommer initialt att vara neutral. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen. Transaktionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2021 och förutsätter godkännande av berörda myndigheter.

Stockholm, 22 november 2021

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 -721 10 08.

Sandvik avser förvärva amerikanska GWS Tool Group, en tillverkare av runda verktyg (PDF)