Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2021

Tredje kvartalet 2021

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 26 292 miljoner kronor (19 909)
 • Organisk tillväxt 21 % (-11)
 • Total orderingångstillväxt i fast valuta 31 % (-12)
 • Intäkter 24 826 miljoner kronor (20 145)
 • Organisk tillväxt 13 % (-11)
 • Total intäktstillväxt i fast valuta 23 % (-13)
 • Justerad EBITA 4 731 miljoner kronor (3 564)
 • Justerad EBITA-marginal 19,1 % (17,7)
 • Rapporterad EBIT 4 480 miljoner kronor (3 459)
 • Rapporterad EBIT-marginal 18,0 % (17,2)
 • Justerad EBIT 4 371 miljoner kronor (3 494)
 • Justerad EBIT-marginal 17,6 % (17,3)
 • Justerat resultat efter finansiella poster 4 437 miljoner kronor (3 436)
 • Periodens resultat 3 923 miljoner kronor (3 186)
 • Justerat resultat för perioden 3 817 miljoner kronor (2 626)
 • Vinst per aktie efter utspädning 3,12 kronor (2,54)
 • Justerad vinst per aktie efter utspädning 3,03 kronor (2,09)
 • Fritt operativt kassaflöde 3 940 miljoner kronor (4 778)

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 070 782 63 74 (Louise Tjeder).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 18 oktober 2021 kl.13.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/se/investerare

Stockholm den 18 oktober 2021

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021 cirka kl. 11.30.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 1.9 MB)