Nytt intäktsmål för 2025 för Sandvik Manufacturing Solutions

Sandvik uppdaterar sitt intäktsmål för affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions för 2025, till 6 miljarder kronor, från tidigare 4 miljarder kronor. Med de annonserade förvärven (samtliga förväntas slutföras under det andra halvåret 2021) av Cambrio, DWFritz Automation och CNC Software, etablerar Sandvik Manufacturing Solutions en plattform, som i kombination med förväntad organisk tillväxt i den nuvarande verksamheten, förväntas överstiga det tidigare kommunicerade intäktsmålet. I samband med det nya intäktsmålet kommunicerar Sandvik även ett mål för 2025 om en EBITA-marginal på 20 procent för Sandvik Manufacturing Solutions.

Det tidigare intäktsmålet, som annonserades på kapitalmarknadsdagen i november 2020, var att öka intäkterna från cirka 800 miljoner kronor till 4 miljarder kronor under perioden 2019-2025. Sandvik Manufacturing Solutions hade intäkter om cirka 800 miljoner kronor under 2020.

- Jag är nöjd med att vi har lyckats accelerera förvärvstakten i Sandvik Manufacturing Solutions, och att vi nu kan uppdatera våra mål mindre än ett år efter att de implementerades. Med den här solida plattformen har vi ett helt annat utgångsläge för att exekvera på vår organiska tillväxtambition i vår strävan att förbättra våra kunders produktivitet i en allt mer digital och uppkopplad tillverkningsindustri, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.

Affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions, bestående av divisionerna Design and Planning Automation, Additive Manufacturing och Metrology, etablerades den 1 oktober 2020 och rapporteras inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

Sandviks mål om en tillväxt om minst 5 procent över en konjunkturcykel, organisk och genom förvärv, förblir oförändrat.

Stockholm, 25 augusti 2021

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, presschef , tel. 070-721 10 08