Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

CFO Tomas Eliasson lämnar Sandvik

Tomas Eliasson, Executive Vice President, samt ekonomi- och finansdirektör (CFO) för Sandvik, har beslutat att lämna sin tjänst den 31 oktober 2021 efter mer än fem år i koncernen.

– Tomas Eliasson har spelat en nyckelroll i Sandviks koncernledning sedan 2016 och jag är väldigt tacksam över hans bidrag till koncernen genom åren. Han har haft en stor betydelse i arbetet med att decentralisera Sandvik, och i att göra bolaget mer snabbrörligt och flexibelt. Tomas har etablerat en väldigt gedigen styrmodell för att vi ska kunna säkra bra resultat i våra olika divisioner och leverera stabila marginaler från koncernen över tid, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.

Rekryteringsprocessen för att tillsätta en ny CFO har initierats. Från och med den 1 november och tills dess att en permanent efterträdare utsetts kommer Cecilia Felton, för närvarande chef för koncernkontroll, att vara tillförordnad CFO. Tomas Eliasson kommer även att fram till den 1 februari 2022 finnas tillgänglig för att säkra en bra övergång.

Stockholm, 30 augusti, 2021

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.

CFO Tomas Eliasson lämnar Sandvik (PDF)